Verdensmål 8

BLOKHUS Natur Camping

Anstændige jobs og økonomisk vækst

I forlængelse af vores indsats i forbindelse med verdensmål 4 og jobprøvning arbejder vi også målrettet mod at skabe anstændige jobs for alle. Vi ansætter for eksempel gerne nogle af dem, som vi har haft i jobprøvning, ligesom vi også gerne ansætter unge, handicappede og pensionister på samme vilkår som øvrige ansatte. Skabelsen af anstændige jobs er ikke kun en intern indsats, vi benytter også kun leverandører, som lever op til den gældende lovgivning om ansættelsesforhold.

Økonomisk vækst er naturligvis vigtigt i alle virksomheder, men vi ser også gerne ud over vores egen næsetip og bidrager til den økonomiske vækst i lokalsamfundet og i turistbranchen generelt. Vi har stort fokus på at være medvirkende til at skabe en bæredygtig turistbranche, og derfor fortæller vi også gerne andre om vores tiltag, og om hvor simpelt det faktisk er at indføre mange af de bæredygtige tiltag. Derudover samarbejder vi med flere aktører i lokalområdet for at støtte op om deres vækst. Blandt andet er det lokale entreprenører, som skal stå for at få etableret vores nye natur-overnatningsområde, og vi handler varer til butikken hos den lokale købmand. Desuden henviser vi også gerne vores gæster til de lokale butikker, spisesteder og attraktioner for at støtte op om det lokale handelsliv og gøre gæsterne opmærksomme på alle mulighederne i området.