Verdensmål 15

BLOKHUS Natur Camping

Livet på land

Naturen er vores brand, og derfor er det også vigtigt, at vi passer godt på den. Vi arbejder målrettet med at bevare økosystemet på vores område ved at lade naturen være vild og derved sikre optimale forhold for det lokale dyreliv. Biodiversitet er nøgleordet for vores indsatser og initiativer i forbindelse med dette verdensmål.

I 2018 fik vi udgravet søen på vores område i tæt samarbejde med Jammerbugt Kommunes plan- og miljøafdeling, så vi fik etableret et søområde, der understøtter biodiversiteten. Bag søen er der et uberørt sumpområde, som skal bevares, og derfor inddrages dette område heller ikke som hverken overnatningsareal eller fællesområde. I stedet har vi planer om at lave en plantage på området, så det bidrager yderligere til biodiversiteten. Også på vores overnatningsområder gør vi vores bedste for at bevare den vilde natur. Vi lader blandt andet beskårne grene og døde træer være en del af vores læbælter, ligesom vi har etableret store jordvolde og undlader at slå flere af vores græsarealer. Således er vi med til at sikre levesteder for planter og dyr, som trives med sådanne forhold. Desuden anvender vi heller ikke kunstgødning på vores områder, idet vi ikke vil være medvirkende til at påvirke økosystemerne i vores farvande. Til gengæld benytter vi os af bioklip, så græsset på den måde er med til at gøde sig .