Verdensmål 12

BLOKHUS Natur Camping

Ansvarligt forbrug og produktion

Vi tager ansvaret for vores eget og gæsternes forbrug meget seriøst, og netop af den grund gør vi mange forskellige indsatser i forbindelse med dette verdensmål.

Genanvendelse
Genanvendelse er et af vores store fokuspunkter, og vi gør rigtig meget for at genanvende så meget som muligt. Klude og mopper, som bruges til rengøring, vaskes og genbruges, til de er slidte. Kasserede møbler genbruges også ofte andre steder i virksomheden, og hvis ikke vi selv kan bruge dem, sælges de enten videre eller afleveres hos genbrug, så andre kan få glæde af dem. Derudover er flere af overnatningsformerne på Blokhus Natur Hotel faktisk også genbrug. Bjælkehytterne har tidligere fungeret som campinghytter på campingpladsen, og vores natur skure er gamle hytter købt hos en anden campingplads. Vi genanvender også flittigt gamle fliser til nye fliseområder for at skabe bedre udendørsarealer.

I forbindelse med genanvendelse affaldssorterer vi også, det gælder både for virksomheden selv såvel som for gæsterne, der har mulighed for at sortere deres affald på affaldspladserne. Affaldssorteringen er opdelt i dagrenovation, papir, pap, jern og metal, dåser, glas og plastik. Vi oplever desværre, at mange gæster ikke affaldssorterer, og derfor vil vi fremover arbejde med udviklingen af affaldspladserne, skiltningen og oplysningsmateriale om sorteringen og fordelene ved at sortere. Vores brancheforening er gået ind i arbejdet for at udvikle affaldssystemer, der kan være med til at lette affaldssorteringen for vores gæster.

Bæredygtige byggematerialer
Når vi ombygger, renoverer eller bygger nyt, er det altid i miljøvenlige materialer. Vi planlægger at opføre hytter og trætelte samt flere bålhytter, disse skal alle udføres i bæredygtige og holdbare træsorter. På grund af holdbarheden kan vi undgå at bruge trykimprægneret træ, som ofte er behandlet med skadelige kemikalier. Den nye servicebygning får desuden en facadebeklædning bestående af Kebony. Kebony træ er FSC-certificeret, og derudover er det trykimprægneret med en biobaseret væske, så det har en lang levetid. Fordi trykimprægneringen foretages med biobaseret væske, er Kebony træet også svanemærket.

Papirforbrug
I bæredygtighedens tegn arbejder vi  på at nedsætte vores papirforbrug og gøre forbruget mere miljøvenligt. Det indebærer for eksempel, at vi har indført en papirfri politik i forbindelse med bookinger og nyhedsbreve, så gæsterne kun får tilsendt informationer pr. mail. Yderligere har vi i år indgået et samarbejde med Digital Guest, så gæsterne får tilsendt en mail 5 dage før deres ophold med vigtige informationer om både deres enhed, pladsen og området. Således sparer vi en del papir, som de ellers ville få udleveret ved check-in. Derudover anvender vi alle steder ubleget papir, både toiletpapir og håndklædepapir. Det betyder, at det ikke er blevet kemisk behandlet og derfor er mindre miljøbelastende.

Gulvmåtter
Vi bruger gulvmåtter rigtig mange steder i virksomheden: i receptionen, på kontoret, i servicebygningerne, i fælleskøkkenet og i fællesstuen. Dermed har vi et stort forbrug af gulvmåtter blandt andet for at lette rengøringen, og derfor er det også væsentligt for os, at dette forbrug er bæredygtigt. Vi er derfor glade for at kunne sige, at vores måtter indgår i en bæredygtig livscyklus hos Berendsen. De kommer nemlig jævnligt forbi igennem sæsonen og udskifter måtterne. De beskidte måtter vaskes med deres svanemærkede vaskeproces, så de kan genbruges bagefter.

Rengøring
Det er ikke kun vores gulvmåtter, som genbruges, det gælder nemlig også for vores klude og mopper, som vi vasker med allergivenligt vaskemiddel fra Neutral, inden de bruges igen. Derudover er de fleste af vores rengøringsmidler også fri for skadelige kemikalier, idet de er svanemærkede, og i fremtiden bestræber vi os naturligvis på, at dette gør sig gældende for alle vores rengøringsmidler.

Fødevarer og madspild
Det er vigtigt for os, at både vores eget og gæsternes forbrug af fødevarer er ansvarligt. Derfor indeholder butikken bæredygtige, lokale og økologiske varer, og vi har fokus på at undgå madspild. Læs mere om denne indsats under verdensmål 2.